infinityfoodandbeauty.co.th

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ผลิตอาหารเสริมครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

INFINITY FOOD AND BEAUTY โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ครบวงจร ผลิตอาหารเสริมครบวงจร สร้างแบรนด์อาหารเสริม และสกินแคร์ให้กับลูกค้า และสร้างแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าในรูปแบบของโรงงานผลิตอาหารเสริม OEM   
( Original Equipment Manufacturer ) ด้วยระบบขั้นตอนการผลิตอาหารเสริมอย่างเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความโดดเด่น แตกต่าง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้ โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ของเราได้มีการนำงานวิจัยผลิตเสริมอาหาร ด้วยทีม R&D ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อผลิตอาหารเสริมที่เป็นสูตรตำรับโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าโดยตรง

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ผ่านการรับรองมาตรฐาน
GHPs HACCP Codex